CHỈ SỐ XẾP HẠNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
43/2017/TT-BTTTT 29/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
41/2017/TT-BTTTT 19/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
32/2017/TT-BTTTT 15/11/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
10/2016/TT-BTTTT 01/04/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Thủ tướng Chính phủ Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
12504//BC-VPCP 25/12/2018 Văn phòng Chính phủ Tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018
10425//VPCP-KSTT 25/10/2018 Văn phòng Chính phủ V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025
379//TB-VPCP 27/09/2018 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1204//QĐ-TTg 19/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1124//QĐ-TTg 08/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
336//QĐ-UBQGCPĐT 28/08/2018 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG KHỐI ASEAN VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG ICT BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Bộ Tài chính 0.9263 1
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0.9175 2
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.727 3
Bộ Thông tin và Truyền thông 0.6897 4
Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 0.6894 5
Bộ Giáo dục và Đào tạo 0.6205 6
Bộ Nội vụ 0.6175 7
1 2 3
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Đà Nẵng 0.9407 1
Tp. Hồ Chí Minh 0.6652 2
Hà Nội 0.6473 3
Quảng Ninh 0.6396 4
Thừa Thiên Huế 0.6142 5
Bà Rịa Vũng Tầu 0.6139 6
Tiền Giang 0.6023 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nguồn: vaip.org.vn/