2 tỉnh khai trương dịch vụ hành chính công trực tuyến

(Chinhphu.vn) - UBND 2 tỉnh Đắk Lắk, Kiên Giang đã chính thức khai trương “Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông”.

Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông đã được triển khai trong toàn tỉnh Đắk Lắk bao gồm 19/19 sở, ban, ngành, 15/15 UBND huyện, thị xã, thành phố, 184/184 xã, phường, thị trấn. Cung cấp 1.543 bộ thủ tục hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường cho người dân. Trong đó có hơn 1.000 thủ tục hành chính công mức 2, 434 thủ tục hành chính công mức 3, và 34 thủ tục hành chính công mức 4.

Hơn 1.600 cán bộ công chức của tỉnh Đắk Lắk hiện đang sử dụng hệ thống này phục vụ công việc hàng ngày. Riêng trong tháng 9 vừa qua, hệ thống đã xử lý gần 25.000 hồ sơ, chiếm gần 90% tổng số hồ sơ được tiếp nhận.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ http://dichvucong.kiengiang.gov.vn.  Đây là hệ thống cho phép tiếp nhận, xử lý và chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước. Công dân, tổ chức có thể giao tiếp với chính quyền 24/24 giờ trong ngày ở bất cứ đâu có kết nối mạng internet. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp quản lý toàn bộ các giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện; quản lý hồ sơ điện tử công dân; đánh giá cán bộ, công chức một cách khách quan, minh bạch; công dân và các tổ chức có thể tra cứu thông tin hồ sơ, theo dõi quá trình xử lý qua Cổng dịch vụ công trực tuyến, tin nhắn SMS,… Hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả qua hệ thống bưu điện EMS, thanh toán trực tuyến qua hệ thống ngân hàng.

Cổng http://dichvucong.kiengiang.gov.vn hiện đang cung cấp 1.660 dịch vụ công trực tuyến trong đó, có 1.248 dịch vụ công mức 1, 2; 344 dịch vụ công mức 3 và 68 dịch vụ công mức 4.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng