VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
  
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
12504//BC-VPCP 25/12/2018 Văn phòng Chính phủ Tình hình triển khai xây dựng Chính phủ điện tử năm 2018
10425//VPCP-KSTT 25/10/2018 Văn phòng Chính phủ V/v xây dựng Kiến trúc tổng thể Chính phủ điện tử giai đoạn 2018-2025
379//TB-VPCP 27/09/2018 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban tại Phiên họp thứ nhất Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1204//QĐ-TTg 19/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1124//QĐ-TTg 08/09/2018 Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
336//QĐ-UBQGCPĐT 28/08/2018 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1072//QĐ-TTg 18/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
1017//QĐ-TTg 14/08/2018 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
7683//VPCP-KSTT 14/08/2018 Văn phòng Chính phủ V/v nâng cao chỉ số Chính phủ điện tử của Việt Nam theo phương pháp đánh giá của Liên hợp quốc
1234