Bảo mật và an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) – Ngày 28/9/2016, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo “ Bảo mật và an toàn thông tin trong triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam".Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan của Đảng; lãnh đạo và phụ trách CNTT của các cơ quan, đơn vị ở trung ương; lãnh đạo UBND, lãnh đạo Sở TT&TT của các tỉnh, thành phố phía Bắc; thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT, TTTT…

Nội dung chính của Hội thảo tập trung vào các vấn đề liên quan đến bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT) phục vụ cho triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam hiện nay.

Các tham luận chính  được các diễn giả đến từ các cơ quan, Bộ, ngành, địa phương trình bày như: Một số nhu cầu BM&ATTT; Triển khai mô hình Chính quyền điện tử và thành phố thông minh tại Đà Nẵng và nhu cầu bảo đảm ATTT; bảo đảm an toàn cho các dịch vụ công và hệ thống thông tin ngành Tài chính; Bảo đảm hạ tầng CNTT-VT an toàn phục vụ triển khai Chính phủ điện tử.

Đặc biệt là các tham luận của ban Cơ yếu Chính phủ về vai trò, trách nhiệm và các giải pháp tổng thể của Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc bảo đảm BM&ATTT cho triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam…

Bên cạnh đó, tại Hội thảo có phần tọa đàm, thảo luận về cơ chế phối hợp thực hiện giữa các cơ quan; vai trò của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong bảo đảm ATTT để triển khai Chính phủ điện tử và những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các giải pháp BM&ATTT.

Đây là lần đầu tiên Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức Hội thảo “Bảo mật và an toàn thông tin phục vụ cho triển khai Chính phủ điện tử tại Việt Nam”.

Hội thảo nhằm góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cơ quan nhà nước về tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác BM&ATTT trong quá trình xây dựng và triển khai Chính phủ điện tử. Hội thảo cũng là dịp để Ban Cơ yếu Chính phủ khẳng định vai trò, vị trí, trách nhiệm trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

Đồng thời, giới thiệu các giải pháp tổng thể bảo đảm BM&ATTT của Ban Cơ yếu Chính phủ đang triển khai hiện nay, qua đó làm cơ sở để các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đề xuất nhu cầu về BM&ATTT.

Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng