Cổng DVCQG: 6 cấu phần, 7 chức năng chính

(Chinhphu.vn) - Sáng 7/12, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức họp báo giới thiệu Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì họp báo

Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng cho biết, chiều 9/12, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì khai trương Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG).

Đây là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ”.

Cũng tại buổi họp báo, ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho biết,  Cổng DVCQG có 6 cấu phần, 7 chức năng chính.

Cụ thể, Cổng DVCQG bao gồm 6 cấu phần chính:

1- Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến TTHC.

2- Nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh.

3- Nền tảng thanh toán trực tuyến.

4- Hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp.

5- Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương.

6- Hệ thống hỗ trợ trực tuyến và Tổng đài hỗ trợ.

Cổng DVCQG cung cấp 7 chức năng chính:

1- Chức năng đăng nhập một lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập Cổng dịch vụ công của Bộ, của địa phương.

2- Tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc.

3- Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

4- Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công.

5- Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương.

6- Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán.

7- Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, đến nay Cổng dịch vụ công quốc gia đã đủ điều kiện và sẵn sàng đi vào hoạt động chính thức.

Các bài mới

Các bài đã đăng