Khai trương Cổng DVCQG: Người dân, doanh nghiệp được trải nghiệm những dịch vụ gì?

(Chinhphu.vn) - Người dân và doanh nghiệp sẽ được trải nghiệm trực tiếp một số dịch vụ công trực tuyến tại lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia diễn ra vào ngày 9/12 tới tại các điểm cầu Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Quảng Bình và Kon Tum.

Giao diện Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ www.dichvucong.gov.vn

 

Cụ thể, người dân, doanh nghiệp sẽ trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến: Đổi giấy phép lái xe và thông báo hoạt động khuyến mại (điểm cầu Hà Nội); đăng ký khai sinh (Quảng Ninh); cấp điện mới từ lưới điện trung áp (TP.HCM); dịch vụ cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (Quảng Nam); trải nghiệm phần xử lý của cán bộ, công chức đối với các thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại (Quảng Bình, Kon Tum).

 

Theo lộ trình tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2020, tích hợp tối thiểu 30% các dịch vụ công trực tuyến thiết yếu; sau năm 2020, tăng dần mỗi năm tích hợp 20% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các Bộ, ngành, địa phương.

 

Trong quý I/2020, các dịch vụ công ưu tiên kết nối gồm:  Nộp thuế điện tử đối với cá nhân (thuế thu nhập cá nhân, cá nhân kinh doanh); cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; hủy tờ khai hải quan; khai bổ sung hồ sơ hải quan; thu phí, lệ phí trước bạ xe ô tô, xe gắn máy; thu phạt vi phạm giao thông đường bộ; đổi giấy phép lái xe (mức độ 4); cấp mới giấy phép lái xe; đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; nhóm dịch vụ công về trang thiết bị y tế; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; khai sinh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

 

Cổng DVCQG đi vào vận hành sẽ thúc đẩy cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng hàng năm của Liên Hợp Quốc. 

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng