Khai trương trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt

(Chinhphu.vn) - Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức khai trương Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt.

Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt

 
Với mục tiêu đến năm 2025, thành phố Đà Lạt cơ bản trở thành thành phố thông minh, hiện đại của Việt Nam. Đề án xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành thành phố thông minh đã xác định 05 định hướng, 7 nguyên tắc và 9 lĩnh vực ưu tiên triển khai gồm: xây dựng chính quyền số, quy hoạch đô thị thông minh, nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, môi trường thông minh, thành phố an toàn, y tế, giáo dục, giao thông thông minh.
 
Việc đưa vào vận hành trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt sẽ cung cấp cho lãnh đạo chính quyền cách nhìn toàn diện, tập trung về các hoạt động đang tiếp diễn, thực hiện giám sát và quản lý chất lượng dịch vụ một cách tổng thể, cho phép phân tích dữ liệu lớn, hỗ trợ ra quyết định, xây dựng phương án tổ chức, quy chế, chính sách điều hành với các tình huống cụ thể.
 
VNPT Lâm Đồng cùng với UBND TP. Đà Lạt xây dựng Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt với màn hình giám sát lớn và sẽ đưa vào hoạt động trong Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII- năm 2019 để giám sát các chỉ tiêu chính như sau: Giám sát và điều hành, chỉ tiêu báo cáo, thống kê; hiệu quả hoạt động của chính quyền và độ hài lòng của người dân; an ninh trật tự công cộng; các lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch, quản lý sử dụng đất đai; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân.
 
Trung tâm điều hành thành phố thông minh sẽ giúp các cơ quan của thành phố theo dõi, giám sát những nguy cơ, rủi ro 24/7, từ đó phát hiện sớm các lỗ hổng, các cuộc tấn công để chủ động ứng phó qua đó ngăn chặn hiệu quả các cuộc tấn công vào hệ thống.

Các bài mới

Các bài đã đăng