Thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua mạng

(Chinhphu.vn) - 5 địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM, Bình Thuận sẽ thí điểm nộp phạt vi phạm giao thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ảnh minh họa

Sau khi thí điểm, việc này sẽ triển khai trên toàn quốc vào tháng 6/2020.

Theo Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), việc tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đã được Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chủ động phối hợp với VPCP, VNPT, VNpost để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ.

Hiện nay cơ bản các bên đã thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu 2 chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an với Cổng DVCQG để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông.

Các bài mới

Các bài đã đăng