VNPOST đề xuất thực hiện 6 nội dung góp phần phát triển Cổng DVCQG

(Chinhphu.vn) - Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST) đề xuất thực hiện 6 nội dung để góp phần phát triển Cổng DVCQG trong thời gian tới như: Định danh, xác thực điện tử qua Bưu Điện; hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG; tích hợp bản đồ số, mã bưu chính quốc gia lên Cổng DVCQG; đầu mối đối soát, thanh toán phí, lệ phí đối với các hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG, đồng thời phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân.

Ông Nguyễn Quốc Vinh, thành viên HĐQT của VNPOST cho biết, đơn vị được giao quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, có mạng lưới rộng đến cấp xã trên cả nước với 13.200 điểm phục vụ (bán kính phục vụ bình quân đạt 2,93 km/điểm). VNPOST có hệ thống công nghệ thông tin hiện đại bảo đảm an toàn, bảo mật để phục vụ cho hoạt động cung cấp, quản lý các dịch vụ.

.

VNPOST mong muốn tham gia, phối hợp để phát triển Cổng DVCQG nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. Tăng số lượng người truy cập và tăng số lượng giao dịch nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG. Bên cạnh đó giảm dần số lượng người dân, doanh nghiệp trực tiếp đến Bộ phận một cửa, từ đó giảm tải công việc, tiết kiệm chi phí, nhân lực cho Bộ phận một cửa.

.

Trên cơ sở phân tích hoạt động trên Cổng DVCQG, đồng thời trong phạm vi, năng lực của đơn vị, VNPOST đề xuất thực hiện 6 nội dung để góp phần phát triển Cổng DVCQG trong thời gian tới như: Định danh, xác thực điện tử qua Bưu Điện; hỗ trợ cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG; tích hợp bản đồ số, mã bưu chính quốc gia lên Cổng DVCQG; đầu mối đối soát, thanh toán phí, lệ phí đối với các hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng DVCQG, đồng thời phối hợp thông tin tuyên truyền đến người dân.

.

Về định danh, xác thực điện tử qua Bưu điện, trước đó, VPCP đã có công văn yêu cầu VNPOST phối hợp với VPCP xây dựng, tích hợp giải pháp định danh, xác thực điện tử trên Cổng DVCQG. Căn cứ công văn của VPCP, VNPOST đã xây dựng hệ thống định danh xác thực PostID và đã phối hợp với VPCP thực hiện kết nối, tích hợp thử nghiệm về mặt kỹ thuật với Cổng DVCQG. Đến nay, việc kết nối, tích hợp đã có văn bản hướng dẫn và tổ chức đào tạo, tập huấn trực tuyến cho các Bưu điện tỉnh, thành phố.

.

Trong thời gian tới, VNPOST sẽ tập trung đẩy mạnh việc tạo tài khoản định danh, xác thực điện tử PostID cho các cá nhân, tổ chức để sử dụng đăng nhập vào Cổng DVCQG. Việc tạo tài khoản sẽ được thực hiện linh hoạt dưới nhiều hình thức để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức. Hiện nay, VNPOST đang có dữ liệu của 12 triệu khách hàng, VNPOST sẽ cung cấp tài khoản cho cá nhân, tổ chức đã được xác minh và tuyên truyền, hướng dẫn để khi cá nhân, tổ chức có yêu cầu nộp hồ sơ trực tuyến sẽ sử dụng để đăng nhập vào Cổng DVCQG.

.

VNPOST cũng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là ở địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa truy cập và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVCQG tại các Bưu cục, điểm Bưu điện-văn hóa xã. Ngoài ra, VNPOST cũng tham gia hỗ trợ trong việc tiếp nhận hồ sơ giấy, thu lệ phí, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp không phải đến bộ phận một cửa để thực hiện các công việc này sau khi đã nộp trực tuyến.

Các bài mới

Các bài đã đăng