CHỈ SỐ XẾP HẠNG CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ CỦA VIỆT NAM
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Chính phủ Chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
87/2020/NĐ-CP 28/07/2020 Chính phủ Quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến
20/2020/QĐ-TTg 20/07/2020 Thủ tướng Chính phủ Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Chính phủ Về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
15/2019/QĐ-TTg 28/03/2020 Thủ tướng Chính phủ Về việc thực hiện thủ tục biên phòng điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý
17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 07/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Số/Ký hiệuNgày BHCơ quan BHTrích yếu
516/TTg-KSTT 22/04/2021 Thủ tướng Chính phủ V/v thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa và xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành
60/TB-VPCP 24/03/2021 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử ngày 10 tháng 3 năm 2021
406/QĐ-TTg 22/03/2021 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021
102/QĐ-TTg 21/01/2021 Thủ tướng Chính phủ Về việc thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
414/QĐ-UBQGCPĐT 21/10/2020 Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
339/TB-VPCP 22/09/2020 Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020
Xem tiếp >>>
 
   
  
 
IT TODAY
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ TRONG KHỐI ASEAN VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
Nguồn: publicadministration.un.org/
 
   
  
 
CHỈ SỐ XẾP HẠNG ICT BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch 0.8838 1
Bộ Tài nguyên và Môi trường 0.7739 2
Bảo hiểm xã hội Việt Nam 0.7306 3
Bộ Tài chính 0.6994 4
Bộ Y tế 0.5901 5
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 0.577 6
Bộ Giao thông vận tải 0.5446 7
1 2 3
TÊN ĐƠN VỊ Chỉ số ICT XẾP HẠNG
Đà Nẵng 0.9094 1
Cần Thơ 0.6808 2
Quảng Ninh 0.6706 3
Thừa Thiên Huế 0.6479 4
Bắc Giang 0.5971 5
Thái Nguyên 0.5832 6
Đồng Tháp 0.5701 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nguồn: vaip.org.vn/