Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải trên mạng internet

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/1/2017, tất cả các Sở Giao thông vận tải triển khai cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải trên mạng internet.


Bộ Giao thông vận tải đã khai trương Hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô trên Cổng thông tin điện tử của Bộ tại địa chỉ: dichvucong.mt.gov.vn.

Bộ Giao thông vận tải cho biết, hệ thống dịch vụ công này hiện có 10 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 áp dụng cho 10 thủ tục hành chính.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình tập trung, thống nhất về nền tảng phát triển, các công cụ tương tác với người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng.    

Hệ thống bảo đảm toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, thông báo tình trạng thực hiện thủ tục hành chính và trả kết quả được thực hiện trên mạng; cung cấp công cụ xác nhận thông tin giữa các Sở GTVT; tích hợp số liệu xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông; tích hợp dữ liệu về giám sát hành trình, dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông.

Hệ thống được triển khai thí điểm tại 5 Sở GTVT là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ, sau đó mở rộng triển khai tại tất cả các Sở GTVT từ ngày 1/1/2017.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng