Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Bờ Biển Ngà cũng giống Việt Nam đang muốn xây dựng một Chính phủ phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cơ sở đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Về lĩnh vực này cần đánh giá, lựa chọn những dịch vụ công cốt lõi, có số lượng người dùng lớn với số lượng không quá lớn để tập trung triển khai trước tránh đầu tư dàn trải.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng làm việc với Đoàn công tác đến từ Bờ Biển Ngà

Đó là một trong các nội dung Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chia sẻ với Đoàn công tác đến từ Bờ Biển Ngà về kinh nghiệm chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ vào chiều 12/4.

.

Chia sẻ những tồn tại, hạn chế là rào cản cho việc xây dựng CPĐT tại Việt Nam, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP mong muốn từ các thông tin này Bờ Biển Ngà có thể vận dụng vào bối cảnh, tình hình phù hợp thực tiễn trong nước.

.

Đối với kinh nghiệm về thể chế, cần thiết xây dựng các quy định cho phép thực hiện trao đổi văn bản điện tử, lưu trữ tài liệu điện tử; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước; định danh, xác thực điện tử; về giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

.

Về hạ tầng công nghệ, cần thiết ban hành Khung kiến trúc CPĐT trong đó ưu tiên triển khai các CSDL quốc gia quan trọng như dân cư, đất đai; các hệ thống nền tảng dùng chung gồm Nền tảng hạ tầng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, Hệ thống xác thực tập trung (eID), Cổng dịch vụ công quốc gia. Xây dựng Cổng dịch vụ công, tích hợp dữ liệu; trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

.

Về nguồn lực, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP chia sẻ cần huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, cần bố trí nguồn lực phù hợp cho các dự án công nghệ thông tin; ưu tiên việc thuê dịch vụ CNTT nhằm tận dụng nguồn lực khu vực bên ngoài.

.

Trong đào tạo nguồn nhân lực, người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương là người chỉ đạo thực hiện các chương trình Chính phủ điện tử và gương mẫu, đi đầu trong xử lý công việc trên môi trường điện tử. Sau khi Trục liên thông văn bản quốc gia được khai trương ngày 12/3/2019, văn bản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi xuống Bộ, ngành, địa phương và ngược lại đều xử lý trên môi trường điện tử. Tại VPCP hiện nay các văn bản giấy tờ đều được xử lý trên môi trường điện tử và sử dụng chữ ký số.

.

Yếu tố thành công được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết quan trọng nhất là sự tham gia, chỉ đạo của người đứng đầu Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương. Thứ hai là phải triển khai đồng thời, kết hợp giữa cải cách hành chính, tái cấu trúc, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ (BPR) và ứng dụng công nghệ thông tin. Song song với đó là phải hoàn thiện hành lang pháp lý và các CSDL, hệ thống thông tin quan trọng đặc biệt là các hệ thống dùng chung ở quy mô quốc gia như Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống xác thực, định danh điện tử.

.

Bờ Biển Ngà là quốc gia châu Phi nằm trong nhóm các nước có chỉ số phát triển Chính phủ điện tử mức trung bình theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Chỉ số Chính phủ điện tử đạt 0,2776, đứng thứ 172/193 quốc gia, vùng lãnh thổ theo báo cáo năm 2018 của Liên hợp quốc.

.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết, theo báo cáo của Liên hợp quốc năm 2018, Việt Nam đứng thứ 88/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, nằm trong nhóm các nước có mức độ phát triển cao về Chính phủ điện tử (High-level). Để xây dựng CPĐT tại Việt Nam, VPCP đã đến học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia phát triển về CPĐT tư Malaisia, Hàn Quốc, Pháp, Estonia... Tuy đã có kết quả ban đầu nhưng Việt Nam nhận thấy vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

.

Các bài mới

Các bài đã đăng