Danh sách các nhóm, thành viên của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch UBQG về Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa phê duyệt Danh sách các nhóm, thành viên, chuyên gia của Tổ công tác giúp việc Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Cụ thể, nhóm thể chế và cải cách hành chính do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan làm Trưởng nhóm.

 

2 Phó Trưởng nhóm gồm: Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú; Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc.

 

12 thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương.

 

Nhóm giải pháp công nghệ và an ninh, an toàn thông tin do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng nhóm.

 

Phó Trưởng nhóm gồm: Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ Ngô Hải Phan (Phó Trưởng nhóm thường trực); Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Phúc; Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công nghệ DTT Nguyễn Thế Trung.

 

14 thành viên là lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương.

 

Ngoài ra, có 9 chuyên gia của Tổ công tác là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành Trung ương.

 

Quyết định nêu rõ, trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh nhóm công tác, bổ sung, thay thế các thành viên, chuyên gia Tổ công tác. Cục Kiểm soát thủ tục hành chính làm nhiệm vụ giúp việc và chịu trách nhiệm điều phối trong việc bảo đảm hoạt động của Tổ công tác.

Chí Kiên

Các bài mới

Các bài đã đăng