Kế hoạch chuyển đổi số Bộ TT&TT: Sớm hình thành hệ sinh thái số

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 - Hình thành hệ sinh thái số trong Bộ.

Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh cụ thể 27 nhiệm vụ trọng tâm giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ cần tích cực triển khai trong năm 2021 như: Duy trì, vận hành, nâng cấp và phát triển hệ thống hạ tầng Trung tâm dữ liệu dùng chung của Bộ; phát triển nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; phát triển môi trường cộng tác MyMinistry của Bộ TT&TT; xây dựng Hệ thống hỗ trợ giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng phục vụ Chính phủ điện tử (CPĐT)…

Cụ thể, Bộ TT&TT quyết tâm chỉ đạo toàn ngành TT&TT thực hiện hiệu quả các mục tiêu tổng quát, trong đó đổi mới, tiên phong trong việc: Tái cấu trúc, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số thống nhất, ổn định, linh hoạt, ưu tiên áp dụng công nghệ điện toán đám mây (Cloud First); phát triển ứng dụng, dịch vụ mới theo hướng sử dụng chung hạ tầng số, nền tảng số và các dịch vụ CNTT sẵn có.

Đồng thời, sử dụng dữ liệu số và các công cụ phân tích thông minh để kịp thời đưa ra các quyết sách chính xác trong các hoạt động quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công thuận tiện theo phương thức số (dịch vụ số), mang lại giá trị gia tăng cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT đẩy mạnh việc cung cấp dữ liệu mở, hoàn thiện kho dữ liệu số đáp ứng các yêu cầu về kết nối, truy cập, chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu trong, ngoài bộ và cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.

Các bài mới

Các bài đã đăng