Khai trương Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

(Chinhphu.vn) - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa tổ chức khai trương Cổng dịch vụ công của tỉnh.


                                                             Giao diện Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế

Sau thời gian nghiên cứu, xây dựng với sự hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Huế và Viettel Huế về cung cấp dịch vụ thanh toán, nhắn tin trực tuyến và dịch vụ cấp thẻ điện tử doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế, mô hình một cửa hiện đại và tích hợp, liên thông phù hợp kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh đã chính thức khai trương.

Cổng dịch vụ công tỉnh Thừa Thiên Huế là một hệ thống liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến các mức độ thống nhất và duy nhất trên phạm vi toàn tỉnh; tạo môi trường cho công dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận thông tin và gửi hồ sơ đăng ký giải quyền thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi. Thực hiện công khai minh bạch quá trình tiếp nhận, thụ lý, xử lý hoàn trả hồ sơ cho công dân, doanh nghiệp. Đảm bảo việc giám sát của công dân, doanh nghiệp toàn bộ quá trình xử lý thủ tục hành chính đối với cán bộ công chức làm nhiệm vụ.

Đặc biệt, Cổng dịch vụ công là môi trường liên thông giải quyết thủ tục hành chính thông qua khả năng kết nối, tích hợp quá trình xử lý thủ tục hành chính nội bộ của đơn vị với dịch vụ thanh toán, tin nhắn trực tuyến. Hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ của công dân, doanh nghiệp làm cơ sở xác thực hồ sơ điện tử cho công dân và doanh nghiệp tạo tiền đề giảm thiểu hồ sơ phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin về doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể đang triển khai được chia sẻ, xác thực và tích hợp vào Thẻ điện tử doanh nghiệp dưới dạng hồ sơ điện tử là giải pháp quan trọng nhằm thực hiện cắt giảm hồ sơ hành chính cần phải nộp khi giải quyết thủ tục hành chính.

Chí Kiên

 

Các bài mới

Các bài đã đăng