Khai trương Trục liên thông văn bản

(Chinhphu.vn) - Sáng 18/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã khai trương Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các đại biểu nhấn nút khai trương Trục liên thông văn bản.

Trục liên thông văn bản Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là hệ thống do Trung tâm Thông tin thuộc Ủy ban phối hợp với Tập đoàn VNPT xây dựng và phát triển.
Trục được xây dựng theo định hướng mô hình mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II, kết nối vào “Trục liên thông văn bản quốc gia”.
19 Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thông qua Trục liên thông văn bản Ủy ban để kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia, qua đó, có thể liên thông với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành 4 cấp hành chính trên quy mô toàn quốc.
Hệ thống này sẽ giải quyết được bài toán gửi nhận văn bản, đặc biệt là công việc điều hành điện tử xuyên suốt giữa Ủy ban, các Vụ, đơn vị và doanh nghiệp trực thuộc. Qua đó, tiết kiệm ngân sách, rút ngắn thời gian thực hiện công việc hành chính, tạo tác động lan tỏa áp lực đối với các Tập đoàn, Tổng công ty ứng dụng công nghệ, xây dựng văn phòng không giấy tờ.

Các bài mới

Các bài đã đăng