Khai trương Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước

(Chinhphu.vn) - Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước chính thức đi vào hoạt động nhằm phục vụ công tác kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu ngang, dọc 3 cấp giữa các phần mềm quản lý văn bản và điều hành khác nhau đang được ứng dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 Cắt băng khai trương Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước.

Ngày 22/5, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức Lễ khai trương Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước. Trục liên thông văn bản này giúp các cơ quan, đơn vị sử dụng có điều kiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ phần mềm phù hợp, chi phí đầu tư hợp lý hơn; đồng thời là công cụ để quản trị hành chính nội bộ trong cấu phần hiện đại hóa nền hành chính của tỉnh.

 

Phát biểu tại Lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Trục liên thông văn bản tỉnh Bình Phước đi vào hoạt động không chỉ đảm bảo kết nối việc nhận, gửi văn bản mà còn có thể chia sẻ, kết nối dữ liệu theo các chuẩn khác nhau, đáp ứng được vấn đề quản lý tập trung, đồng thời dữ liệu được phân tán để đảm bảo được tính chủ động trong việc phát triển cơ sở dữ liệu đặc thù của tỉnh.

 

"Đây là hệ thống quan trọng, nền tảng cốt lõi đảm bảo xây dựng thành công Chính quyền điện tử tỉnh Bình Phước hướng tới Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số trong thời gian tới theo định hướng và chỉ đạo của Chính phủ". Ông Dũng nhấn mạnh.

 

Đối với Trục liên thông Quốc gia (NGSP), hiện nay tỉnh Bình Phước đã kết nối thành công vào trục này. Đối với Trục liên thông tỉnh (LGSP), nội bộ tỉnh đã liên thông ngang, dọc 3 cấp được 188 cơ quan nhà nước gồm: Khối đảng, khối nhà nước, công an, quân sự từ tỉnh xuống xã. Đối với doanh nghiệp và đơn vị ngoài công lập, có 46 đơn vị đã kết nối vào trục của tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp và khai báo lên trục LGSP cho 234 cơ quan, đơn vị; riêng các cơ quan đảng thì khai báo mã định danh lên trục theo Quyết định số 1301-QĐ/TU ngày 27/3/2019 của Tỉnh ủy.

Các bài mới

Các bài đã đăng