Kiểm tra triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử

(Chinhphu.vn) – Trong tháng 7 và cuối tháng 6 sẽ kiểm tra một số Bộ, cơ quan, địa phương việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2019.

                                                                             

Đây là nội dung tại Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử năm 2019 đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ban hành.

 

Về phạm vi kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trong năm 2018 và 5 tháng đầu năm 2019.

 

Các Bộ, cơ quan được kiểm tra gồm: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính, Công Thương, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giao thông vận tải, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội.

 

Các tỉnh được kiểm tra gồm: Yên Bái, Hà Giang, Gia Lai, Kon Tum, Bến Tre, Tiền Giang, Lâm Đồng, Ninh Thuận.

 

Đối với các bộ, ngành thực hiện kiểm tra trong tháng 7/2019. Đối với các địa phương thực hiện kiểm tra trong cuối tháng 6/2019.

 

Giao Cục Kiểm soát thủ tục hành chính chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra này.

 

Kế hoạch nhằm đôn đốc triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và việc triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử. Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại của Bộ, ngành, địa phương để kịp thời hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tháo gỡ; đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

 

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác này; nâng cao chất lượng thể chế, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Các bài mới

Các bài đã đăng