Nam Định đẩy mạnh liên thông văn bản điện tử 3 cấp hành chính

(Chinhphu.vn) – Triển khai Nghị quyết 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, đến nay, tỉnh Nam Định đã kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử 3 cấp hành chính trong tỉnh.


Lớp tập huấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản điện tử tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Cụ thể, 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố của tỉnh Nam Định đã triển khai phần mềm quản lý văn bản điện tử và đã kết nối, liên thông với hệ thống quản lý văn bản (QLVB) điện tử UBND tỉnh.

Tính đến ngày 30/10/2016, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định phối hợp với VNPT Nam Định tập huấn sử dụng phần mềm QLVB điện tử cho 27/27 sở ngành, UBND các huyện, thành phố với 6.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 24 đơn vị đã đưa vào sử dụng hệ thống QLVB điện tử thường xuyên.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế cho biết, hầu hết các cơ quan sử dụng hiệu quả phần mềm trong công tác quản lý và điều hành công việc hàng ngày, điển hình như Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện: Giao Thủy, Trực Ninh, Nghĩa Hưng,…

“Hàng tháng có trên 70.000 văn bản điện tử được gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điện tử,  con số này là rất nhỏ khi triển khai đầy đủ về liên thông văn bản giữa các sở, các huyện với nhau. Đặc biệt, khi các doanh nghiệp và các tổ chức nhận được văn bản trực tiếp từ cơ quan nhà nước qua mạng thì số lượng sẽ lớn hơn rất nhiều”, ông Quế chia sẻ.

Hết 2016, cơ bản liên thông hệ thống QLVB điện tử đến cấp xã

Bên cạnh việc liên thông hệ thống QLVB điện tử từ UBND tỉnh đến sở ngành, UBND các huyện, thành phố, tỉnh Nam Định cũng đã triển khai liên thông hệ thống QLVB điện tử từ huyện đến xã. Trong đó, Hải Hậu là một trong những huyện của tỉnh Nam Định sớm triển khai kết nối, liên thông hệ thống QLVB điện tử đến 35 xã, thị trấn trong huyện.


Sau một thời gian áp dụng, huyện Hải Hậu đã bỏ gửi văn bản giấy chỉ đạo, điều hành của huyện và một số văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh, trung ương đến cấp xã, thay vào đó là gửi văn bản điện tử.

Theo ông Vũ Văn Kỳ, Chánh Văn phòng UBND huyện Hải Hậu, việc gửi nhận văn bản điện tử đã giúp các cơ quan của huyện, xã giảm giấy tờ hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí.

“Việc gửi, nhận văn bản điện tử từ huyện đến xã được các cán bộ xử lý rất tốt. Tuy nhiên, ở một số xã, việc gửi văn bản điện tử từ xã đến các phòng, ban của huyện hoặc các xã khác vẫn còn lúng túng. UBND huyện tiếp tục phối hợp với các xã này hướng dẫn cho cán bộ sử dụng thành thạo phần mềm QLVB điện tử”, ông Kỳ chia sẻ.

Ngoài huyện Hải Hậu và huyện Giao Thủy đã liên thông hệ thống QLVB điện tử đến cấp xã, tỉnh Nam Định phấn đấu hết năm 2016 cơ bản liên thông hệ thống QLVB điện tử đến tất cả các xã còn lại trong tỉnh.

“Với việc sử dụng sâu rộng hệ thống QLVB điện tử trong toàn tỉnh, năm 2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử góp phần hoàn thiện quy trình xử lý văn bản điện tử của tỉnh”, ông Quế cho biết.

 Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng