Phối hợp xây dựng Tòa án điện tử

(Chinhphu.vn) - Sáng 12/1, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), VPCP và Toàn án nhân dân tối cao đã ký Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng Chính phủ điện tử, Tòa án điện tử phục vụ chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, trong thời gian qua, cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực hành chính tư pháp đã được Chính phủ xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá.

Tuy nhiên, việc triển khai các nội dung này mới chủ yếu tập trung tổ chức thực hiện ở nội khối các cơ quan hành chính nhà nước, mà dường như còn thiếu sự gắn kết, phối hợp chặt chẽ với quá trình cải cách giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.

Vì vậy, việc ký kết Quy chế phối hợp không chỉ là sự kiện quan trọng của hai cơ quan Văn phòng Chính phủ và Tòa án nhân dân tối cao, mà còn là dấu mốc trong việc gắn kết, phối hợp chặt chẽ giữa công tác cải cách, xây dựng Chính phủ điện tử của cơ quan hành chính nhà nước với công tác cải cách hành chính tư pháp, xây dựng Tòa án điện tử của cơ quan tư pháp để tạo thành sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao của cả hai cơ quan.

Đến nay, VPCP và Tòa án nhân dân tối cao đã phối hợp triển khai thành công kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến của Tòa án nhân dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, gồm: (1) Tra cứu bản án, quyết định của Tòa án, Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán, án lệ; (2) Nộp đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ; (3) Đăng ký nhận các thông báo, văn bản tố tụng bằng phương thức điện tử; (4) Đăng ký cấp bản sao bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; (5) Thanh toán tạm ứng án phí được thí điểm tại thành phố Hà Nội.

"Việc ký kết Quy chế này sẽ tạo cơ sở cho công tác phối hợp giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả hơn nữa", Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết.

Quy chế này cũng là cơ sở để Văn phòng Chính phủ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số.

Các bài mới

Các bài đã đăng