Quản lý chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân

(Chinhphu.vn) - Sáng 25/4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn Ngành giới thiệu về công tác quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 Ông Đinh Quang Huy, cán bộ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ giới thiệu ứng dụng hệ thống chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng Chính phủ tại hội nghị

Đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ đã giới thiệu tổng quan về chữ ký số và ứng dụng chữ ký số; các quy định của pháp luật về chữ ký số; công tác quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng để xác thực thông tin, chứng thực chữ ký số, bảo mật và an toàn thông tin trong các giao dịch điện tử; tình hình triển khai chữ ký số trong cơ quan Nhà nước; Demo bộ công cụ ký số trên tài liệu điện tử.

 

Theo đại diện Ban Cơ yếu Chính phủ, hiệu quả của việc quản lý, triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số sẽ giảm chi phí tiền, giấy mực, việc gửi văn bản qua đường bưu điện; giảm công sức lao động như người đưa công văn, Scan văn bản giấy, nhân bản công văn…; rút ngắn được thời gian, phục vụ kịp thời cho công việc, nâng cao năng suất lao động; thuận lợi cho việc vận hành phần mềm quản lý hồ sơ công việc, quản lý văn bản điện tử.

 

Bên cạnh đó, đối với dịch vụ công, việc quản lý, triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số góp phần giảm chi phí đi nộp hồ sơ, nhận kết quả và chi phí xử lý hồ sơ; giảm công sức lao động cho cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp, công dân; rút ngắn được thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đồng thời, phát triển Chính phủ điện tử tại Việt Nam.

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, với các nội dung được truyền đạt, giới thiệu tại hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức trong ngành KSND về quản lý, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng trong Ngành; từ đó tổ chức triển khai thực hiện chứng thư số và chữ ký số thống nhất trong toàn ngành KSND.    

 

Khẳng định việc quản lý, thực hiện chứng thư số, chữ ký số là yêu cầu, nội dung phải triển khai nghiêm túc trong toàn Ngành, nhằm từng bước xây dựng thành công Chính phủ điện tử, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ tiếp tục phối hợp với VKSND tối cao triển khai cấp chứng thư số, chữ ký số cho các đơn vị trong toàn Ngành, đồng thời phối hợp với Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2), VKSND tối cao tổ chức tập huấn về nội dung này. Trước mắt, cấp chứng thư số cho các phần mềm trong ngành KSND liên quan đến công tác thống kê, chỉ đạo điều hành và tài chính kế toán…

 

Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị, sau hội nghị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện trưởng VKSND các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc các yêu cầu về bảo mật thông tin, quán triệt triển khai các nội dung truyền đạt và tài liệu của hội nghị để áp dụng hiệu quả trong đơn vị.

Các bài mới

Các bài đã đăng