Tập huấn Quản trị phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành công việc

(Chinhphu.vn) - Ngày 23/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang đã tổ chức 2 lớp tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm Quản lý văn bản (QLVB) và Điều hành công việc (ĐHCV) cho cán bộ chuyên trách Công nghệ thông tin và Văn thư các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tỉnh Bắc Giang.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được lãnh đạo Trung tâm CNTT&TT của tỉnh trực tiếp giới thiệu một số văn bản quy định mới của Chính phủ: Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

 

Đồng thời, hướng dẫn cán bộ tham dự tập huấn Quản trị hệ thống phần mềm, sử dụng chức năng gửi nhận văn bản điện tử thông qua mã định danh; phương thức tạo lập chữ ký số và ký số văn bản điện tử trực tiếp trên hệ thống phần mềm QLVB và ĐHCV theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ.

 

Qua tập huấn, các học viên đã nắm bắt và sử dụng được các tính năng quản trị chủ yếu của phần mềm như quản trị người dùng, quản trị danh mục, quản trị hệ thống, quản trị báo cáo, các quy trình xử lý, qua đó có thể chủ động quản trị hệ thống phần mềm của đơn vị mình như tạo thêm mới tài khoản, phân quyền, cấu hình gửi/nhận văn bản liên thông, tạo chữ ký số, gửi nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị thông qua mã định danh, khởi tạo và sử dụng hệ thống theo mô hình đa cấp.

 

 
Hệ thống phần mềm QLVB&ĐHCV hiện đã được Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang triển khai tới 100% các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và sẽ hoàn thành triển khai tới UBND huyện, thành phố trong tháng 5/2019, phần mềm mới đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kết nối liên thông 4 cấp giữa Văn phòng Chính phủ - UBND tỉnh - UBND huyện và UBND xã theo chỉ đạo của Chính phủ./.

Các bài mới

Các bài đã đăng