Theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc

(Chinhphu.vn) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam VNCERT yêu cầu các Bộ, Ngành; các Sở thông tin và Truyền thông; Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố Internet Việt Nam; các tổ chức Tài chính, Ngân hàng theo dõi, ngăn chặn kết nối và xóa các tập tin chứa mã độc.Cụ thể, thực hiện Thông tư 27/2011/TT-BTTTT về điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố mạng Internet Việt Nam, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo đơn vị chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện khẩn cấp các việc:

Thứ nhất, theo dõi và ngăn chặn kết nối đến các tên miền sau: playball.ddns.info; nvedia.ddns.info; air.dcsvn.org.


Thứ hai, rà quét hệ thống và xoá các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:

  C:\Program Files\Common Files\McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)

    - MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71

    - SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712

        C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)

    - MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2

    - SHA-1: E464D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40

         C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)

    - MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158

    - SHA-1:46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64

      Tập tin “diskperf.exe”: tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:

    - MD5: 29E656E1256FC998B7CE8494656B3EF8

    - SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D

Thứ ba, hướng dẫn kiểm tra mã MD5, SHA-1 của tập tin và cách thức xoá tập tin chữa mã độc.

Thứ tư, sau khi thực hiện, yêu cầu các đơn vị báo cáo tình hình về Đầu mối điều phối ứng cứu sự cố quốc gia (Trung tâm VNCERT) theo địa chỉ email: ir@vncert.gov.vn / điện thoại: 0934424009 trước 16h ngày 05/8/2016.

Theo VNCERT, đây là những mã độc đặc biệt nguy hiểm, có thể đánh cắp thông tin và phá huỷ hệ thống, Trung tâm VNCERT yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện lệnh điều phối.

 VNCERT cũng hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra mã hash MD5, SHA-1; hướng dẫn gỡ bỏ tập tin chứa mã độc.


Theo đó, để kiểm tra mã hash MD5, SHA-1, download phần mềm tại: http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip; kiểm tra giải nén tập tin hashmyfiles.zip trên, tiến hành mở file “HashMyFiles.exe”. Nhấn vào File ->Add Files; Trỏ đến file cần kiểm tra mã Hash. Mã MD5 và SHA-1 sẽ hiển thị bên khung chương trình. Bạn chỉ cần đối chiếu mã MD5 và SHA-1 tương ứng.

Để gỡ bỏ tập tin chứa mã độc, cần xác định mã độc: Nếu mã MD5 và SHA-1 trùng nhau thì tập tin trên máy tính là phần mềm có chứa mã độc. Nếu không trùng thì chưa khẳng định 100% nó không phải là mã độc. Có thể không xoá trong trường hợp này.

Sau đó, xoá tập tin chứa mã độc: Do tập tin này đang chạy nên ta cần dừng hoặc tắt tiến trình này trước khi xoá. Trước tiên cần tải phần mềm miễn phí có tên “Process Explorer” của Microsoft tại địa chỉ bên dưới: https://download.sysinternals.com/files/ProcessExplorer.zip. Sau khi tải về giải nén ta chạy file “procexp.exe”. Tiến hành tìm kiếm các tiến trình tương ứng ở trên và nhấn chuột phải chọn “Suspend” hoặc “Kill Process”. Sau khi chọn xong, ta vào đường dẫn tương ứng để xoá.

 

Hoàng Diên

Các bài mới

Các bài đã đăng