Thử nghiệm Hệ thống e-Cabinet

(Chinhphu.vn) - Sáng 18/5, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã triển khai thử nghiệm và cho ý kiến về Hệ thống e-Cabinet (Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ).

 Hướng dẫn thử nghiệm Hệ thống e-Cabinet

 Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, việc khai trương hệ thống e-Cabinet rất quan trọng nhằm tạo sự lan toả quyết tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử. Đến thời điểm hiện nay, VPCP đã phối hợp với Tập đoàn Viettel, Ban Cơ yếu Chính phủ đạt được kết quả là hoàn thành tài liệu đặc tả yêu cầu, luồng nghiệp vụ của hệ thống; hoàn thành thiết kế mô hình tổng thể; hoàn thành dự thảo hồ sơ cấp độ an toàn thông tin; hoàn thành hồ sơ đề xuất chủ trương thuê dịch vụ Hệ thống e-Cabinet.

Để Hệ thống khai trương đúng dự kiến, VPCP tổ chức buổi thử nghiệm hôm nay nhằm trải nghiệm trực tiếp trên phần mềm và lấy ý kiến góp ý của các đại biểu dự họp để hoàn thiện về Hệ thống e-Cabinet.

Tại cuộc thử nghiệm, các đại biểu đã nghe Tập đoàn Viettel giới thiệu cụ thể về Hệ thống e-Cabinet được xây dựng theo mục tiêu bám sát theo quy trình nghiệp vụ, giao diện gần gũi, dễ hiểu, thuận tiện cho người sử dụng... Hệ thống e-Cabinet được xây dựng với các chức năng cơ bản đáp ứng yêu cầu 5 nhóm nhiệm vụ chính: Quy trình tạo, trình và phê duyệt phiếu lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ; Quy trình lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các Thành viên Chính phủ; Quy trình chuẩn bị cuộc họp của Chính phủ; Quy trình tổ chức diễn biến cuộc họp Chính phủ; Quy trình ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ.

Các đại biểu thao tác cụ thể từng luồng nghiệp vụ theo 5 quy trình cụ thể: Phê duyệt phiếu lấy ý kiến trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Lấy ý kiến Thành viên Chính phủ trên e-Cabinet; Tổ chức họp trên e-Cabinet; Quản lý diễn biến họp trên e-Cabinet và Dự thảo Nghị quyết trên e-Cabinet. Mỗi quy trình có từng bước thao tác cụ thể, như việc Phê duyệt phiếu lấy ý kiến trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc tại VPCP sẽ qua 7 bước: Cấp chuyên viên - cấp lãnh đạo Vụ - Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP - Văn thư - trình Thủ tướng Chính phủ - chuyên viên chỉnh sửa, hoàn thiện - lãnh đạo Vụ ký trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP.

Theo dự kiến, tháng 6/2019, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet) được đưa vào sử dụng chính thức.

Các bài mới

Các bài đã đăng