Tòa án nhân dân tối cao thí điểm dịch vụ công trực tuyến

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 1/12/2016 đến ngày 01/6/2017, Tòa án nhân dân tối cao thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án (tại địa chỉ: http://dichvucong.toaan.gov.vn) tại 18 Tòa án nhân dân.Cụ
thể, 18 Tòa án nhân dân gồm: Tòa án nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Lai Châu, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Đắk Lắk.

Vụ Tổng hợp Tòa án nhân dân tối cao chịu trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án tại các đơn vị.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra các đơn vị Tòa án nhân dân triển khai, áp dụng đúng quy trình, có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến đăng ký cấp sao trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị Tòa án liên quan tiến hành đánh giá kết quả thực hiện để báo cáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chí Kiên


Các bài mới

Các bài đã đăng