Trao đổi kinh nghiệm xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia

(Chinhphu.vn) - Chiều 27/5, tiếp tục chương trình làm việc với Đoàn cán bộ Chính phủ Bờ Biển Ngà, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam liên quan đến các nội dung: Xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia; xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia...

 Ông De Isaac, Bộ Trưởng Bộ Kinh tế số, Bờ Biển Ngà trao đổi tại buổi làm việc

Theo ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, trong quá trình xây dựng CPĐT, tiếp thu tư tưởng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: "Hành động nhanh, kết quả lớn, làm đâu chắc đấy; phải nghĩ lớn, nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ những việc nhỏ nhất”, trong lộ trình thực hiện Chính phủ phi giấy tờ, VPCP là cơ quan thực hiện bước đi đầu tiên là xây dựng văn phòng phi giấy tờ. Cụ thể là từ tháng 5/2019, VPCP đã thực hiện các văn bản đều được xử lý trên môi trường điện tử. Đây là một trong những quá trình để tiến tới các cuộc họp Chính phủ phi giấy tờ.

.

"Đây là bước chuyển mạnh mẽ từ thực hiện văn bản giấy truyền thống sang văn bản điện tử, thể hiện sự quyết tâm của người đứng đầu Chính phủ và người đứng đầu Văn phòng Chính phủ". Ông Ngô Hải Phan nhấn mạnh.

.

Chia sẻ của Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) cho biết, Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia được xây dựng với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong cung cấp dịch vụ công.

.

Cổng Dịch vụ công quốc gia là thành phần quan trọng của phát triển CPĐT tại Việt Nam cũng như quá trình cải cách hành chính. Mục tiêu đề án là cải thiện hiệu quả và chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước, cải thiện vị trí của Việt Nam về chỉ số dịch vụ công trực tuyến trong chỉ số phát triển Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc. Cổng Dịch vụ công quốc gia có chức năng cung cấp thông tin, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đánh giá sự hài lòng và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và một số chức năng kỹ thuật khác của hệ thống.

.

Việc thiết lập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại một địa chỉ duy nhất trên mạng để thống nhất việc cung cấp thông tin, hỗ trợ tổ chức, cá nhân thực hiện, giám sát, đánh giá thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị.

.

Cục Kiểm soát TTHC cũng chia sẻ với Đoàn Bờ Biển Ngà về kinh nghiệm xây dựng Trục liên thông văn bản quốc gia và triển khai chữ ký số tại VPCP. Ngày 12/3, Thủ tướng Chính phủ đã bấm nút khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia. 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương đã kết nối vào Trục liên thông; các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước. Hiện nay tại VPCP, các Vụ, cục, đơn vị đã hoàn toàn xử lý hồ sơ văn bản trên môi trường mạng.

.

"Việt Nam đã tiến được nhiều bước trong dự án xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia và Trục liên thông văn bản quốc gia. Việt Nam đang có đội ngũ nhân lực hiệu quả để có thể thực hiện cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các đầu việc đặt ra trong các dự án xây dựng CPĐT đang triển khai với khối lượng công việc khổng lồ để phục vụ người dân, doanh nghiệp, giúp họ tiếp cận được các dịch vụ công họ tìm kiếm". Ông De Isaac, Bộ Trưởng Bộ Kinh tế số, Bờ Biển Ngà nhận định.

.

Bộ Trưởng Bộ Kinh tế số, Bờ Biển Ngà đưa ra gợi ý về việc xây dựng các App trên điện thoại thông minh để người dân dễ tìm kiếm dịch vụ công; trao đổi chi tiết về việc làm thế nào để người dân quan tâm đến các cải cách, về các dự án CPĐT mà Chính phủ đang triển khai... Nhiều câu hỏi của Đoàn Bờ Biển Ngà được gửi đến VPCP để hai bên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm như: Quá trình ứng dụng CNTT, tin học hóa đến việc quản lý vị trí công việc; việc quản lý văn bản và sự kết nối, liên kết giữa các cơ quan hành chính nhà nước; việc bảo đảm an ninh, an toàn cho hệ thống; thời gian thực hiện các dự án thành phần trong quá trình xây dựng CPĐT...

.

"Chương trình làm việc, trao đổi kinh nghiệm giữa VPCP Việt Nam và Bờ Biển Ngà đã đem lại nhiều thông tin hữu ích với Bờ Biển Ngà, là nước đi sau nhưng Việt Nam đang có những bước tiến lớn trong xây dựng CPĐT. Bờ Biển Ngà và Việt Nam đang đi đúng hướng trong quyết tâm xây dựng CPĐT để phục vụ người dân, doanh nghiệp". Ông De Isaac đánh giá.

Các bài mới

Các bài đã đăng